RAZISKAVE IN RAZVOJ

 

 

Zahteve kupcev po vedno boljših in hkrati cenejših izdelkih nas spodbujajo k iskanju novih in posodabljanju obstoječih izdelkov. Naš cilj je izdelovati energetsko učinkovite, okolju prijazne, predvsem pa kvalitetne elektromotorje in črpalke. Ekipa strokovnjakov iz razvojnega oddelka z lastnim znanjem in izkušnjami ter sodobno opremo za raziskave in razvoj ustvarja nove izdelke in rešitve v skladu z veljavnimi standardi.

 

Področje razvoja zajema:

  • razvoj novih izdelkov in stalne izboljšave obstoječih

  • razvoj in konstruiranje izdelkov glede na potrebe oz. zahteve naročnikov

  • razvoj tehnologij, orodij in naprav za lastne potrebe

  • izvajanje tehničnih meritev v lastnem laboratoriju