Požarne hidropostaje za čisto vodo

Požarne hidropostaje za čisto vodo​

Opis

   1 Protipožarne hidropostaje z mikroprocesorskim krmiljenjem tip (HP…IP)

Protipožarne hidropostaje z mikroprocesorskim krmiljenjem tip HP…IP so namenjene vzdrževanju tlaka v hidrantskem omrežju. Izdelane so v izvedbi z dvema ali tremi enakimi črpalkami.

Črpalke krmili mikroprocesor, ki omogoča hidropostaji številne funkcije:

 • Krmiljenje vklopov in izklopov
 • Zaščita pred suhim tekom črpalk
 • Zaščita pred preobremenitvijo elektromotorjev
 • Zaščita pred izpadom faze v omrežju
 • Zakasnitev vklopov in izklopov
 • Izmenično delovanje črpalk
 • Testiranje črpalk
 • Signalizacija

Tehnične karakteristike

 • Pretok: od 25 do 990l/min
 • Dvižna višina črpanja: do 145m
 • Moč motorja: 1,1 ÷ 10kW
 • Napajanje: 3-fazno (400V)
 • Temperatura medija: od 0°C do +40°C
 • Temperatura okolice: od 0°C do +40°C
 • Masa: 160 – 461kg

Hidropostaje so namenjene vzdrževanju tlaka v sanitarnem ali hidrantnem vodovodnem omrežju visokih zgradb, hotelov, bolnic in šol tet stanovanjskih naselij, stanovanjskih zgradb, ali industrijskih objektov. Prav tako pa so namenjene prečrpavanju vode v različnih industrijah.

Tlak v mestnem omrežju je največkrat premajhen za preskrbo visokih zgradb z vodo. Primeren tlak in zadostno količino vode za sanitarno ali hidrantsko mrežo zagotovimo s hidropostajo, postavljeno v kleti zgradbe. Hidropostaje so tako izdelane kot kompaktne naprave z dvema ali tremi vertikalnimi črpalkami, ki jih krmili mikroprocesor. Izvedbe s frekvenčno regulacijo vrtljajev črpalk zagotavljajo konstanten tlak v vodovodni napeljavi. Hidropostajo je možno postaviti v sorazmerno majhnem prostoru in ne zahteva dodatnih napeljav v zgradbi. To pomeni, da lahko nadomesti staro dotrajano hidroforno napravo.

Hidropostaja je izdelana kot kompaktna celota. Črpalke so opremljene s trifaznimi elektromotorji z direktnim zaganjanjem. V navitjih elektromotorjev so vgrajeni termoelementi za zaščito pred preobremenitvijo.

Vsi sestavni deli so pritrjeni na skupnem podstavku, kar omogoča lahek transport in preprosto montažo. Montaža hidropostajje poteka tako, da jo montiramo v prostor, ki je s primerno izolacijo ločen od stanovanjskih prostorov, da tako preprečimo prenos šumov. Čeprav je hidropostaja opremljena z gumijastimi nogami, priporočamo postavitev postaje na podlago iz materiala, ki preprečuje prenos vibracij. V prostoru naj bo postavljena tako, da je z vseh strani odmaknjena vsaj 1m od zida. Tako bo omogočen lahek dostop ob servisiranju. Tlačni in sesalni priključek postaje je možen z leve ali z desne strani. Hidropostaja je priključena na krajevno vodovodno omrežje ali pa črpa vodo iz zbirnega bazena, v katerem je nivo vode nad hidropostajo. V primeru, da je nivo v zbiralniku nižji od črpalke, moramo uporabiti posebno hidropostajo, pri kateri bo imela vsaka črpalka svojo sesalno cev do zbiralnika. Ob zagonu hidropostaje je potrebno v skladu z navodili za uporabo izdelati električni priklop, nastavitev parametrov delovanja in preveriti tlak v membranskih tlačnih posodah.

Krmiljenje vklopov in izklopov je izvedeno z mikroprocesorjem, ki krmili vklope in izklope s pomočjo analognega tlačnega senzorja na tlačnem priključku hidropostaje. Nastavitev je lahko poljubna in se opravi s pomočjo preklopnika ob LCD zaslonu v krmilni omarici. Najpogosteje izbiramo nastavitev enakih vklopnih in enakih izklopnih tlakov. Tako dosežemo najmanjše nihanje tlaka na tlačnem priključku hidropostaje.

Namen uporabe

 • za upravljanje s pitno vodo
 • oskrbovanje objektov za povečanje dotoka vode
 • hišna uporaba za oskrbo enodružinskih hiš
 • za večje namakalne sisteme
 • industrijski nameni
 • vodovodni sistemi
 • Visoke zgradbe (bloki, bolnice, hoteli, šole in razne druge ustanove)
 • Komunale
 • Hidrantni sistemi
 • Črpališča vode

Glede na namen uporabe hidropostaje ločimo na 3 osnovne tipe pri katerih je nato možnih več različnih izvedb:

 1. Protipožarne hidropostaje z mikroprocesorskim krmiljenjem tip (HP…IP)
 2. Hidropostaje z mikroprocesorskim krmiljenjem tip (HP…IH)
 3. Hidropostaje s frekvenčním regulatorjem tip (HP…IF)

Pravilna izbira hidropostaje se izvede z podrobnim preračunom potrebnega pretoka in tlaka ter na podlagi upoštevanja veljavnih predpisov za posamezna področja delovanja. Za lažjo in informativno oceno potrebnega pretoka lahko uporabimo priporočila iz diagrama spodaj. Pri določitvi pretoka za protipožarne hidropostaje je potrebno dodatno upoštevati predpisan pretok na posameznem hidrantu (2,5l/s) in število sočasno delujočih hidrantov. Potreben tlak hidropostaje je seštevek:

 • tlaka za premagovanje višine zgradbe,
 • tlaka na najvišjem izlivnem mestu,
 • tlačnih izgub v omrežju.

Pri direktnem priklopu postaje na krajevni vodovod, se vrednost potrebnega tlaka zmanjša na velikost tlaka na sesalnem priključku.

Pri postajah brez frekvenčne regulacije je tako določen vklopni tlak črpalk. Izklopni tlak črpalk je 1 do 1,5bara višji. Hidropostaja mora biti izbrana tako, da pri zmanjšanem pretoku doseže izklopni tlak črpalk.

Diagram ocene potrebnega pretoka

Osnovni tehnični podatki

Oddajte povpraševanje

Poglejte še: