Enofazni asinhronski elektromotorji s kratkostično kletko zaprte izvedbe

Enofazni asinhronski elektromotorji s kratkostično kletko zaprte izvedbe, moči do 2,2 KW

Opis

Opisani so podatki enofaznih elektromotorjev s kratkostično kletko za območje moči od 0,045kW do 2,2kW. Vgradne mere so v skladu s priporočili IEC publikacija 60072. Elektromotorji ustrezajo predpisom DIN VDE 0530 T1.

Mehanska izvedba

Enofazni elektromotorji so po konstrukcijski izvedbi podobni trifaznim elektromotorjem IEC. Normalna oblika je IM B3, zaščitna stopnja pa je IP 54. Kondenzatorji so pritrjeni na zgornji strani ohišja statorja s posebnimi objemkami in spojeni s priključno sponko v omarici. Avtomatska termična zaščitna stikala in termična tipala so vgrajena v navitja elektromotorjev. Elektromotorji (3)ESK in (3)EKSK imajo vgrajeno centrifugalno stikalo v ležajnem ščitu na strani N.

Na enofaznih elektromotorjih je prigrajen en ali več kondenzatorjev. V enofaznih elektromotorjih so vgrajeni enaki ležaji, kot v trifaznih elektromotorjih enakih velikosti, razen v elektromotorjih z zagonskim kondenzatorjem (EKSK 100 in EKSK 112), kjer so na N strani vgrajeni ležaji 6205 2Z.

Električna izvedba

Nazivna moč

Moči, navedene v tabelah so nazivne moči, ki jih elektromotorji oddajajo na gredeh pri trajni obremenitvi, pri nazivni napetosti in frekvenci, pri okoliški temperaturi, ki ni višja od 40°C in pri nadmorski višini do 1000m.

Sprememba moči

Moč elektromotorja se lahko zmanjša ali zveča, če se spremenijo sledeči obratovalni pogoji:

1. če se spremeni omrežna napetost ali frekvenca za več kot ±6%

2. če se spremenijo hladilni pogoji

3. če obratujejo elektromotorji pri posebnem pogonu

4. če morajo elektromotorji ustrezati še drugim predpi-som razen IEC 60034 oziroma DIN VDE 0530 T1.

Napetost in frekvenca

Standardni elektromotorji so elektromotorji grajeni za priključek na omrežje 230V, 50Hz. Po posebni zahtevi lahko izdelamo elektromotorje tudi za druge napetosti in frekvence.

Izvedbe

Glede na izvedbo pomožne faze delimo enofazne elektromotorje na:

a.) enofazne elektromotorje s trajno priključenim, to je pogonskim kondenzatorjem

b.) enofazne elektromotorje z zagonskim kondenzatorjem

c.) enofazne elektromotorje z zagonskim in pogonskim kondenzatorjem.

Termična zaščita

Tudi enofazne elektromotorje si lahko ščitijo uporabniki sami z zaščitnimi stikali (glej str. 10). Na željo naročnikov pa vgrajujemo v elektromotorje:

1. Avtomatsko termično zaščito (bimetal v navitju elektromotorja) – oznaka A

2. Elektronsko termično zaščito (termistor v navitju elektromotorja) – oznaka E

Elektronska termična zaščita predstavIja popolno zaščito elektromotorja, ker reagira v naslednjih primerih:

1. Kratki stik (elektromotor zavrt)

2. Pretežki zagon (elektromotor je obremenjen s prevelikim bremenom)

3. Preobremenitev (elektromotor je obremenjen s prevelikim bremenom)

4. Prenizka ali previsoka napetost mreže oziroma frekvenca

5. Nezadostna ventilacija (onemogočen pretok ali previsoka temperatura hladilnega zraka in drugo)

Avtomatska termična zaščita z bimetalnim stikalom v navitju elektromotorja v primeru kratkega stika in pretežkega zagona ni najbolj učinkovita zaradi prepočasnega reagiranja. Avtomatska termična zaščitna stikala so za manjše moči elektromotorjev lahko vezana v tokokrog navitij, za večje moči je potrebno dodatno prigraditi kontaktorje.

Termično zaščitno stikalo z avtomatskim ponovnim vklopom pa samo ponovno vključi elektromotor po njegovi ohladitvi. Ta stikala se lahko uporabljajo samo tam, kjer to dovoljujejo varnostni predpisi. Njihova uporaba ni dovoljena pri elektromotorjih, ki poganjajo stroje in naprave, pri katerih lahko trenutni in nepričakovani ponovni zagon elektromotorja povzroči telesno poškodbo uporabnika (npr. pri krožnih žagah, mizarskih strojih, brusnih strojih, itd). Avtomatska termična zaščita (bimetal v navitju elektromotorja) avtomatsko ponovno vključi elektromotor (do velikosti 80 bimetal direktno vključi in izključi elektromotor, pri večjih tipih pa so potrebne dodatne vklopne naprave-kontaktorji). Pri elektronski termični zaščiti se izklopna elektronika lahko priredi za avtomatski ali ročni ponovni vklop.

Termična zaščitna stikala določamo v skladu z IEC 60034-11. Avtomatska termična zaščitna stikala so za manjše moči elektromotorjev lahko direktno vezana v tokokrog navitij, za večje moči pa je potrebno dodatno prigraditi kontaktorje.

Obratovalni podatki enofaznih asinhronskih elektromotorjev

Standardna napetost: 230V, frekvenca: 50Hz.

Elektromotorji s pogonskim kondenzatorjem

 

Obratovalni podatki enofaznih asinhronskih elektromotorjev

Standardna napetost: 230V, frekvenca: 50Hz.

Elektromotorji z zagonskim kondenzatorjem in elektromotorji z zagonskim ter pogonskim kondenzatorjem

Zagon s centrifugalnim stikalom.

Dimenzije enofaznih asinhronskih elektromotorjev

Elektromotorji s pogonskim kondenzatorjem v pomožni fazi.

Oblika z nogami: IM  B3 (IM B6, IM B7, IM B8, IM V5, IM V6)

Dimenzije enofaznih asinhronskih elektromotorjev

Elektromotorji z zagonskim kondenzatorjem in elektromotorji z zagonskim in pogonskim kondenzatorjem ter s centrifugalnim stikalom v pomožni fazi.

Oblika z nogami: IM B3 (IM B6, IM B7, IM B8, IM V5, IM V6)

Oddajte povpraševanje

Poglejte še: