Trofazni elektromotorji z zunanjim rotorjem

Trofazni elektromotorji z zunanjim rotorjem

Opis

 Za pogon ventilatorjev vedno bolj uporabljamo elektromotorje z zunanjim rotorjem. To so posebni elektromotorji, ki jih lahko pritrdimo neposredno v ventilator. Prednosti teh motorjev so naslednje:

– manjša poraba prostora za vgradnjo,
– odpade posredni pogon ventilatorja z jermenico,
– možnost regulacije hitrosti vrtenja v področju od 0-100% ob zadovoljivem hlajenju in usklajenosti karakteristik ventilatorjev in motorjev (s pomočjo naprav za regulacijo vrtljajev asinhronskih elektromotorjev).

Elektromotorje z zunanjim rotorjem lahko uporabljamo tudi za pogon brusnih in polirnih strojev, oljnih ali plinskih gorilnikov, centrifug in reduktorjev.

Električna izvedba

Opis

Napetost in frekvenca

Standardni trifazni elektromotorji so grajeni za priključek na omrežje Y 400V/50Hz ali Y 460V/60Hz, razen elektromotorji TZF 160 L4, ki so grajeni za priključek na omrežje D 400V/50Hz ali D 460V/60Hz. Standardni enofazni elektromotorji so elektromotorji, grajeni za priključek na omrežje 230V/50Hz. Dovoljeno odstopanje od nazivne napetosti in frekvence je ± 10%. Po posebnem naročilu izdelujemo tudi elektromotorje za druge napetosti in frekvence.

Razred izolacije

Izolacija elektromotorjev ustreza razredu izolacije F po IEC Publ. 34 oziroma Publ. 85 in DIN VDE 0530/T.1. Segrevanje navitij elektromotorjev pri nazivnih močeh, navedenih v tabelah, pa ustreza razredu izolacije B.

Termična zaščita Za termično zaščito motorjev zadoščajo v večini primerov že termični sprožniki  bimetali). Za težje pogoje delovanja motorjev, kot so pri regulaciji vrtljajev, včasih povišani okoliški temperaturi zraka, večjem številu vklopov ali vgradnji v naprave s slabimi hladilnimi pogoji, priporočamo motorsko zaščito s pomočjo termičnih izklopilcev ali termistorjev, ki jih vgrajujemo v navitja le na zahtevo kupcev.

Priključek motorja

Motorji so standardno opremljeni z večžilnim termično obstojnim priključnim kablom. Po posebnem naročilu so lahko opremljeni s priključno omarico. Dolžina kabla (Lk) je za posamezne tipe podana v tabeli dimenzij. Na posebno zahtevo je možno dobiti kabel z dolžino, ki odstopa od podatkov v tabeli in izvode stransko iz prirobnice.

Nazivna moč

Nazivne moči, navedene v tabeli, so moči, ki jih motorji oddajajo preko prirobnice na rotorju pri trajni obremenitvi, nazivni napetosti in frekvenci, okoliški temperaturi, ki ni višja od 40oC in nadmorski višini do 1000 m. Motorji so lahko pri intenzivnem hlajenju obremenjeni tudi s povišanimi močmi, vendar le v primeru, da se predhodno izmeri segrevanje navitja motorja.

Izvedba enofaznih motorjev

Vsi enofazni elektromotorji so izdelani s trajno priključenim, t.i. pogonskim papirnim ali metal-papirnim kondenzatorjem. Zagonski vrtilni momenti teh motorjev so razmeroma majhni in znašajo do 60% nazivnega momenta. Motorji so zato prikladni za pogon ventilatorjev ter ostalih pogonov, kjer niso potrebni visoki zagonski momenti.

Ležaji

Tipska označba

Skica in osnovne dimenzije:

Oddajte povpraševanje

Poglejte še: