Trifazni asinhronski elektromotorji s kratkostično kletko zaprte izvedbe, moči do 11 KW

Trifazni asinhronski elektromotorji s kratkostično kletko zaprte izvedbe, moči do 11 KW

Opis

Nizkonapetostni Asinhronski Elektromotorji »visok izkoristek motorjev IE2 in IE3

Opisani so podatki trifaznih asinhronskih elektromotorjev s kratkostično kletko, zaščitne stopnje IP 54, za območje moči od 0,06kW do 7,5kW (11kW). Elektromotorji so grajeni v skladu s predpisi mednarodne elektrotehnične komisije IEC. Elektromotorji ustrezajo standardom IEC 60034, IEC 60072, IEC 60085 in DIN VDE 0530 T1.

Uporaba

 • Elektromotorji so primerni za najširšo uporabo v industriji, obrti in kmetijstvu.

Mehanska izvedba

Zaščitna stopnja in način hlajenja

Elektromotorji so grajeni za zaščitno stopnjo IP 54 po IEC 60034-5. Zaščita IP 54 preprečuje dotik delov pod napetostjo ter dotik notranjih rotirajočih delov. Elektromotor je grajen tako, da ne dopušča vdora škodljivega prahu in vode tudi pri škropljenju vode z vseh strani. Pri postavitvi elektromotorja na prostem, in to predvsem v vertikalnem položaju, priporočamo dodatni pokrov, ki ščiti elektromotor proti vdoru vode vzdolž gredi elektromotorja. Normalni elektromotorji so grajeni brez lukenj za odtok kondenčne vode. V primerih, kjer je zaradi klimatskih vplivov na elektromotor možno, da nastopi kondenzat, je treba luknje za odtok kondenčne vode pri naročanju posebej zahtevati. Hlajenje je izvedeno z zunanjim ventilatorjem na gredi elektromotorja in z notranjim, ki vrtinči zrak s pomočjo krilc na rotorju elektromotorja (IEC 60034-6).

Oblike

Oznake oblik elektromotorjev so definirane s kraticami po IEC 60034-7. Osnovne oblike so: IM B3, IM B5 in IM B14. Iz teh oblik je možno izvesti vse oblike, prikazane v tabeli. Iz elektromotorja oblike IM B3 je možno s premontažo (razen 3T 80) izvesti elektromotor oblike IM B5 ali IM B14. V tem primeru je potrebno elektromotorju odviti noge in zamenjati ležajni ščit oblike IM B3 s ščitom oblike IM B5 ali IM B14 ter skrajšati spojne vijake. Elektromotorjem serije 2T je potrebno tudi zatesniti navojne izvrtine za pritrditev nog.

Oblike elektromotorjev T, 2T, 3T

Elektromotorji z nogami

Elektromotor razstavljen Tip T 100 IM B3

Elektromotor razstavljen Tip 3T 80 IM B3

Elektromotor razstavljen Tip 2T 71 IM B3

Konstrukcijska izvedba T 100 IM B3, 3T 80 IM B3 in 2T 71 IM B3

 1. Stator
 2. Ohišje statorja odlito
 3. Ohišje statorja – stiskan profil
 4. Rotor
 5. Ležajni ščit, D
 6. Ležajni ščit, N
 7. Kroglični ležaj, D
 8. Kroglični ležaj, N
 9. Krožničasta vzmet
 10. 10. Spojni vijak
 11. 11. Matica spojnega vijaka
 12. 12. Ventilacijski del
 13. 13. Ventilator
 1. 15. Tolerančni obroč
 1. 16. Ventilatorska kapa
 2. 17. Vijak
 3. 18. Noga
 4. 19. Vijak noge
 5. 20. Moznik
 1. 21.Priključna omarica
 1. Tesnilka podnožja omarice Vijak podnožja omarice
 2. Vijak podnožja omarice
 3. Podnožna plošča
 4. Vijak za ozemljitev
 5. Podložka
 6. Vijak omarice
 7. Priključna plošča
 8. Vijak priključne plošče
 9. Vijak za električni spoj s pripadajočimi matica-mi, podložkami in spojko
 10. Pokrov omarice
 11. Tesnilka pokrova omarice
 12. Vijak pokrova
 13. Uvodnica
 14. Tesnilka uvodnice
 15. Tablica z nazivnimi podatki

D – Pogonska stran motorja   

N – Stran, nasprotna pogonski

Električna izvedba

Nazivna moč

Moči, navedene v tabelah, so nazivne moči, ki jih elektromotorji oddajajo na gredeh pri trajni obremenitvi, pri nazivni napetosti in frekvenci, pri okoliški temperaturi, ki ni višja od 40°C in pri nadmorski višini do 1000m.

Sprememba moči

Moč elektromotorja se lahko zmanjša ali zveča, če se spremenijo sledeči obratovalni pogoji:

1. če se spremeni omrežna napetost ali frekvenca za več kot ±6%

2. če se spremenijo hladilni pogoji

3. če obratujejo elektromotorji pri posebnem pogonu

4. če morajo elektromotorji ustrezati še drugim predpisom razen Publ. IEC 60034-1, 60034-2 oziroma DIN VDE 0531 T1.

Napetost in frekvenca

Standardni elektromotorji so motorji grajeni za priključek na omrežje ∆230V/Y400V, 50Hz ali      ∆265V/Y460V, 60Hz za moči do vključno 3kW. Motorji večjih moči so grajeni za napetosti omrežja   ∆400V/50Hz in ∆460V/60Hz.

Dovoljeno odstopanje od nazivne napetosti ali frekvence znaša ±6%. Po posebnem naročilu izdelujemo elektromotorje za napetosti v območju od 110V do 600V ter za frekvenco 50 in 60Hz. Kadar se napetost in frekvenca spremenita istočasno v istem razmerju, elektromotorja ni treba predelati. Tako lahko elektromotor, ki je grajen za 400V/50Hz priključimo na omrežje 460V/60Hz. Pri tem bo naraslo število vrtljajev za približno 20% in moč se bo povečala za približno 15%. Vendar pa moramo upoštevati, da se pri določenih pogojih vrtilni moment bremena spreminja z naraščanjem števila vrtljajev.

Sprememba hladilnih pogojev

Normalna temperatura hladilnega okoliškega zraka je do 40°C. Odstopanje od te temperature povzroča sledeče spremembe moči:

Elektromotor lahko obremenimo z nazivno močjo pri postavitvi na nadmorsko višino višjo od 1000m, če je temperatura okoliškega zraka za vsakih nadaljnjih 100m višine nižja za približno 0,8°C.

Izolacija

Izolacija elektromotorjev ustreza razredu izolacije F po IEC Publ. 60034 oziroma Publ. 60085 in DIN VDE 0530 T1. Segrevanje navitij elektromotorjev pri nazivnih močeh v tabelah pa ustreza razredu izolacije B. Izolacija navitja je v standardni izvedbi tropska in je uporabna tako za normalne klimatske razmere, kakor tudi za zelo vlažne prostore.

Zagon elektromotorjev

Elektromotorje, ki so grajeni za napetost ∆ 230V / Y 400V je mogoče zaganjati samo direktno, elektromotorje za napetost ∆ 400V pa tudi s stikalom zvezda – trikot. V tem primeru moramo računati s tem, da nam zagonski vrtilni moment in zagonski tok v stiku zvezda padeta na približno 1/3 vrednosti, ki so podane v tabelah.

Termična zaščita elektromotorjev

Uporabniki elektromotorjev si lahko ščitijo elektromotorje sami na ta način, da uporabijo zaščitna stikala. Pri izbiri stikal morajo upoštevati tolerance za napetost, frekvenco, izkoristek (η) in faktor moči (cosj). Pri izbiri zaščitnih stikal je treba upoštevati navodila proizvajalcev teh stikal. Na željo naročnikov vgrajujemo v navitja elektromotorjev avtomatska termična zaščitna stikala (bimetale) ali termična tipala (termistorje), s katerimi lahko izvedemo popolno zaščito elektromotorjev. Avtomatska termična zaščitna stikala so za elektromotorje manjših moči lahko vezana neposredno v tokokrog navitij, za večje moči je potrebno dodatno prigraditi kontaktorje.

K termičnim tipalom je potrebno dodatno prigraditi elektronske izklopne naprave. Opisani vrsti zaščite delujeta neodvisno od zunanjih vplivov ali vrste pogonov, ker reagirata samo na temperaturo navitij. S termičnimi tipali je elektromotor popolnoma zaščiten proti kratkim stikom, preobremenitvam in pred izpadi faz.

Avtomatska termična zaščitna stikala so za elektromotorje manjših moči vezana neposredno v tokokrog navitij, za večje moči pa je potrebno dodatno prigraditi kontaktorje.

 • Elektromotorji za več hitrosti vrtenja
 • Elektromotorji za dve hitrosti vrtenja
 • Elektromotorji za tri hitrosti vrtenja
 • Elektromotorji z zmanjšanimi (reduciranimi) vibracijami stopnje R

Obratovalni podatki trifaznih asinhronskih elektromotorjev IE2

Obratovalni podatki trifaznih asinhronskih elektromotorjev za dve hitrosti vrtenja

Obratovalni podatki trifaznih asinhronskih elektromotorjev za dve hitrosti vrtenja za pogon ventilatorjev

Obratovalni podatki trifaznih asinhronskih elektromotorjev za tri hitrosti vrtenja

Normalna napetost: 400V; frekvenca: 50Hz; zaščitna stopnja: IP 54; način hlajenja: IC 411

Dimenzije trifaznih asinhronskih elektromotorjev

Oblika z nogami: IM B3 ( IM B6, IM B7, IM B8, M V5, IM V6 )

Dimenzije trifaznih asinhronskih elektromotorjev

Prigradna oblika: IM B14 ( IM V18, IM V19 )
Prirobna oblika: IM B5 ( IM V1, IM V3 )

Dimenzije trifaznih asinhronskih elektromotorjev

Prigradna oblika z nogami: IM B34 Prirobna oblika z nogami: IM B35

Oddajte povpraševanje

Poglejte še: